Co je normostrana (NS) | Toplingva
Aktuality   >   Co je normostrana (NS)

Co je normostrana (NS)

Co-je-to-normostrana

09.02.2015

Co je to normostrana (NS) a jak se počítá

Normostrana (NS) je standardizovaná strana textu o určitém rozsahu, který se může lišit z hlediska právního zakotvení v legislativě konkrétní země. V České republice jedna normostrana představuje 1800 znaků včetně mezer. Pojem NS se užívá především v oblasti překladatelství. Počtem normostran se měří rozsah překládaného textu a stanovuje cena překladu. Počet znaků si můžete v počítačovém programu Microsoft Word jednoduše zjistit  sami: REVIZE - POČET SLOV - ZNAKY VČETNĚ MEZER. Celková cena bude vypočítána z počtu normostran cílového textu zaokrouhlených na 0,5 NS nahoru. Příklad výpočtu počtu NS: dokument má 2.717 znaků včetně mezer, tedy 2717 : 1800 = 1,5 NS, tj. 2NS x cena za NS.

Text výchozí a cílový

Jako výchozí text (někdy též zdrojový) se označuje původní dokument, který si necháváte přeložit. Textem cílovým je pak vyhotovený překlad. Pokud si tedy přeji přeložit text z češtiny do angličtiny, výchozím jazykem textu bude čeština a cílovým angličtina. Cena se vždy počítá z rozsahu textu cílového, neboť ten se kvůli rozdílné gramatice jednotlivých jazyků od rozsahu výchozího textu zpravidla liší.

Překlad s razítkem

V některých případech pouhý překlad nestačí. Používají se také jiné termíny, jako například úřední překlad, soudně ověřený překlad, soudní překlad, notářsky ověřený překlad, oficiální překlad či sešitý překlad. Takový typ překladu mohou poskytnout pouze soudně ověření překladatelé, kteří jsou jmenování některým z krajských soudů ČR. Překlady s razítkem se používají zejména pro úřední listiny, které je potřeba předložit státním orgánům v zahraničí. Jedná se zejména o rodné listy, diplomy, vysvědčení, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů apod. Soudní překladatel/tlumočník sváže přeložený text neoddělitelně trikolorou (tříbarevným provázkem) s originálním textem. Vždy je také připojena tlumočnická doložka, která prokazuje oprávnění překladatele k takovýmto překladům.

Hlavní menu