Dnes je kladen důraz na znalost angličtiny anebo rovnou dvou jazyků | Toplingva
Aktuality   >   Dnes je kladen důraz na znalost angličtiny anebo rovnou dvou jazyků

Dnes je kladen důraz na znalost angličtiny anebo rovnou dvou jazyků

Jazykovy-audit

09.09.2014

Otázkou, zda je jazykový audit potřebný, se zabývá mnoho vedoucích pracovníků a majitelů společností. V dnešní ekonomicky náročné době se takovýto audit může zdát jako přepych, který nepřinese žádné zisky. 

 
Opak je však pravdou. Kvalitně zpracovaný jazykový audit, může odhalit skryté rezervy či nedostatky, které mohou bránit společnosti v rozvoji na zahraniční trhy. Zaměstnanec, který se umí správně vyjadřovat v požadovaném jazyce, nejběžnějším cizím jazykem bývá angličtina, může pro společnost znamenat velkou výhodu. Vyjádření majitele výrobní společnosti obchodujících se zahraničními firmami: „Jazykový audit jsem dříve odmítal, bral jsem to jako vyhozené peníze. Zaměstnanci se vždycky nějak dorozuměli se zákazníky, a proto jsem neviděl důvod to nějak řešit. Před pár lety však nastala změna. Pocítili jsme, že někteří naši klienti s námi omezili obchodování. Když jsme se pídili po důvodech, ukázalo se, že při vzájemné komunikaci docházelo k chybám, což nás oslabilo oproti konkurenci. Reagovali jsme na tuto situaci jazykovým auditem a výsledky jsem byl překvapen. TOPLINGVA, která audit prováděla, zjistila nedostatky u klíčových zaměstnanců. Součástí auditu byl také návrh řešení situace jazykové vybavenosti naší společnosti. Zaměstnancům jsme zařídili intenzivní jazykové kurzy, v drtivé převaze to byla angličtina a za tři měsíce jsme audit opakovali. Byl jsem mile překvapen, že to všechno mělo smysl. Dnes se můžu spolehnout, že máme všechnu zahraniční komunikaci pod kontrolou a efektivně investujeme do dalšího vzdělávání a rozvoje našich zaměstnanců, a tím i firmy.“

Hlavní menu