Jazyková vybavenost zaměstnanců zvyšuje prestiž a výkonnost firmy | Toplingva
Aktuality   >   Jazyková vybavenost zaměstnanců zvyšuje prestiž a výkonnost firmy

Jazyková vybavenost zaměstnanců zvyšuje prestiž a výkonnost firmy

Firemni-vyuka-cizich-jazyku-ostrava

08.08.2022

Náročná doba s sebou přináší i náročné požadavky na zaměstnance. S mezinárodním růstem firmy jde ruku v ruce také vzdělávání a školení zaměstnanců, na které je kladena vyšší zodpovědnost a jsou často postaveni do pozic, kde je potřeba využití cizího jazyka.

Proto přicházíme se širokou nabídkou kurzů angličtiny pro firmy, která umožní vašim zaměstnancům plnohodnotně pracovat a přitom se odborně vzdělávat v cizím jazyce. Naši lektoři jsou vysoce profesionální a zaměření nejen na obecnou angličtinu, ale také na její odbornou část.

Odborná výuka angličtiny určená pro firmy může být příjemným benefitem pro vaše zaměstnance

Přestože je nejlepší s výukou angličtiny začínat v raném věku, ne každý měl tuto možnost. Obzvláště dříve narození se s angličtinou setkali až v dospělosti. Ačkoliv se výuce jazyka věnovali, nemusí si být jisti v konverzaci či v písemném projevu. Především odborná firemní dokumentace bývá někdy záludná. Právě pro tyto případy je tu jazyková škola TOPLINGVA, která se zaměřuje na jazykové vzdělávání zaměstnanců a nabízí množství kurzů angličtiny pro firmy v různých formách výuky.

Pro ty, kteří jsou nuceni k okamžitému a efektivnímu zlepšení svých komunikačních schopností, je určen individuální kurz angličtiny. Je možné zvolit mezi formou online kurzu angličtiny pro firmy nebo osobní výukou. Online výuka je flexibilní a nemusíte dojíždět do místa výuky. Naprosto postačí vysokorychlostní internet a program Skype, prostřednictvím kterého probíhá hodina. Lektor se věnuje primárně jedinému studentovi, který je díky efektivní Callanově metodě, která je zaměřena na motivaci studenta neustále mluvit, schopen anglické konverzace mnohem dříve, než při běžné výuce.

Další možností je osobní výuka buď v prostorách školy, popřípadě v místě sídla firmy, kam vyučující dochází za studentem a přizpůsobí se jeho pracovní době a možnostem.
Jestliže se rozhodnete pro skupinové vzdělávání více zaměstnanců zároveň, můžete využít jak nabídku skupinového kurzu angličtiny pro firmy nebo opět online kurzu. Pro zajištění dostatečné efektivnosti výuky je kurz určen pro maximálně pět studentů, tudíž se nemusíte obávat přeplněných učeben a kurzů.

Každá forma vzdělávání, ať už online nebo osobní přítomnost na výuce, má své klady i zápory a každému vyhovuje něco jiného.

Nicméně kurzy angličtiny pro firmy provozované jazykovou školou TOPLINGVA nabízí:

  • profesionální a přesto citlivý přístup lektorů
  • obecnou a odbornou angličtinu
  • flexibilní časové možnosti dle požadavků klientů
  • úspěšnou a efektivní Callanovu metodu vzdělávání rozšířenou po celém světě
  • viditelný progres studentů po ukončených kurzech

TOPLINGVA se nezaměřuje jen na výuku angličtiny pro firmy, vzdělávejte se u nás i odborně!

Jazyková škola TOPLINGVA spolupracuje s mnoha odborníky z různých oblastí a nabízí nejen jazykové kurzy jako je například angličtina pro firmy, ale také odborné kurzy zaměřené na profesní vzdělávání.

Jestliže chcete rozvíjet obchodní schopnosti, kde naučíme vaše zaměstnance pravidlům úspěšného prodeje a stanou se pak mistry ve vyjednávání, zvolte kurz Prodejní dovednosti. V případě, že chcete odborně posunout své HR oddělení, využijte kurz Řízení lidí, kde zjistíte jak úspěšně vést zaměstnance nejen k vyšší výkonnosti a odpovědnosti, ale také jak rozvíjet jejich skryté schopnosti. Taktéž kurz zaměřený na rétoriku a veřejné vystupování posune úroveň jednání při obchodních schůzkách na vyšší level. Ne každému je dána schopnost systematicky organizovat svůj čas a právě pro ně je určen kurz Time management, kde získáte dovednosti k efektivnějšímu organizování pracovního času.

Hlavní menu