Na kvalitě naší výuky nám záleží | Toplingva
Aktuality   >   Na kvalitě naší výuky nám záleží

Na kvalitě naší výuky nám záleží

Hodnoceni-lektoru-

25.07.2016

V průběhu celého školního roku monitorujeme kvalitu našich služeb. Sledujeme spokojenost studentů s kurzy, kontrolujeme kvalitu výuky a pracujeme na rozvoji našich lektorů.

Zpětná vazba klientů

Pro zjišťování zpětné vazby našich klientů používáme dvakrát ročně klientské dotazníky, které zjišťují jejich spokojenost s lektorem a výukou. Pracovníci Oddělení péče o zákazníky také v průběhu roku ověřují spokojenost klientů pomocí telefonické a emailové komunikace a snaží se vyjít vstříc veškerým požadavkům a specifickým přáním studentů. Výsledky průzkumu spokojenosti jsou reportovány a probírány na týmových poradách; v případě zjištění jakékoliv nespokojenosti studentů s jakýmkoliv aspektem naší výuky situaci bezodkladně řešíme k úplné spokojenosti klienta. Pravidelně také u jednotlivců i firem telefonicky zjišťujeme spokojenost s komunikací s naší jazykovou agenturou.

Zajišťování kvality výuky

Toplingva má k dispozici metodičku výuky, která klade velký důraz na výběrová řízení lektorů, již jsou klíčovými předpoklady kvality výuky. Ověřujeme nejen vzdělání kandidátů, ale zajímáme se také o jejich praxi, reference a osobnostní předpoklady.

Metodička rovněž práci lektorů monitoruje pomocí observací, a především zajišťuje didaktickou podporu pro stávající lektory a dohlíží na dodržování metodických plánů. Pro lektory jsou také pravidelně pořádány metodické semináře a workshopy, jejichž cílem je lektory dále vzdělávat a neustále zlepšovat kvalitu našich služeb.

Metodička je k dispozici i našim klientům ti se na ni mohou kdykoliv obracet se všemi svými dotazy a připomínkami k výuce, a nemusejí tak čekat na dotazník. V případě výskytu nespokojenosti s lektorem, stylem výuky či zaměřením kurzu zjednává metodička ve spolupráci s Oddělením péče o zákazníky okamžitě nápravu.

Aktuálně

S radostí oznamujeme všem našim stávajícím i budoucím klientům, že z výsledků zjišťování zpětné vazby z vašich dotazníků i osobně předaných podnětů vyplynulo, že se těšíme STOPROCENTNÍ SPOKOJENOSTI s kvalitou poskytovaných služeb. Chválíte nás mimo jiné za:

- nejnižší ceny na trhu, již od 648 Kč za měsíc

- profesionálně odvedenou výuku a jasně danou strukturu každé lekce

- milé a usměvavé lektory

- ochotné Oddělení péče o zákazníky

- skvěle vybavenou kuchyňku

- příjemné prostředí

Téměř polovina nových studentů k nám ve školním roce 2016/2017 přišla na základě doporučení stávajících klientů – DĚKUJEME!

Hlavní menu