Tlumočení a jeho formy | Toplingva
Aktuality   >   Tlumočení a jeho formy

Tlumočení a jeho formy

Tlumoceni-a-jeho-formy

09.02.2015

Soudní tlumočení

Může být prováděno pouze soudním tlumočníkem (nebo též soudním překladatelem), který je jmenován příslušným soudem ČR. Soudní tlumočník je oprávněn překládat úřední listiny a rovněž tlumočit u soudu, na policejních stanicích nebo před správními orgány. Tlumočník překlad doloží svým podpisem a pečetí (viz překlad s razítkem).
 

Konsekutivní tlumočení

Při tomto druhu tlumočení je projev řečníka tlumočen po úsecích. Řečník přednáší s pauzami a dává tak tlumočníkovi prostor k překladu. Díky této skutečnosti jednání většinou nezabírá o mnoho delší čas než běžná schůzka v jednom jazyce, neboť přítomnost tlumočníka vede řečníka k větší stručnosti. Je vhodné např. pro rozhovory státníků, obchodní jednání, pracovní schůzku několika partnerů apod.


Simultánní tlumočení

Probíhá současně s projevem řečníka. Je běžné pro  mezinárodní konference, kongresy, semináře, školení, cizojazyčné přednášky apod. Velmi často je při něm použita tlumočnická technika. V tomto případě se tak jedná o kabinové tlumočení – dva tlumočníci se střídají v kabině a klient slyší projev v požadovaném jazyce do sluchátka. Existuje však také možnost tlumočení bez technických pomůcek, a to šeptem přímo do ucha klienta. Tato činnost se pak označuje jako “šušotáž“ (z francouzského chuchoter – šeptat, šuškat).
 

Doprovodné tlumočení 

Tlumočník provází klienta například na cestách a působí zároveň i jako kulturní spojka a zdroj informací. Většinou se jedná o konsekutivní tlumočení, ale své zastoupení tady má jak simultánní tlumočení, tak šušotáž, záleží na cíli cesty.

Hlavní menu