Vzdělávání zaměstnanců hrazené 85% dotací | Toplingva
Aktuality   >   Vzdělávání zaměstnanců hrazené 85% dotací

Vzdělávání zaměstnanců hrazené 85% dotací

Vzdelavani-zamestnancu-dotace

21.04.2016

Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek, je zaměřeno na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců. Jde zejména o zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení a udržení kvalifikace. Z hlediska oblastí školení bude možné čerpat dotace na obecné / odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, IT a nově také Soft skills. Minimální počet účastníků školení není stanoven.

Kdo může žádat:

 • Všechny typy podniků (malé, střední, velké) ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství,
 • OSVČ
 • Státní podniky
 • Nestátní nezisková organizace

Jaké výdaje je možné podpořit?

 • náhrada mezd po dobu školení včetně odvodů
 • vzdělávací aktivity

Na co lze získat podporu?

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • odborná školení
 • specifická školení
 • jazyková výuka

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

 • až 85 % vynaložených nákladů (v rámci de minimis)
 • maximální částka za jeden měsíc je 500 000,- Kč (mzdové náklady a vzdělávací aktivity)
 • maximální výše příspěvku na mzdové náklady jednoho může činit 29 700 Kč měsíčně

Omezení

 • vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou

Spolupracujeme s odborníky, kteří se zabývají žádostmi o dotace. Obrovskou výhodou je, že příprava projektu je zcela zdarma.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte naši koordinátorku jazykových kurzů.

Hlavní menu