Překlady a tlumočení | Toplingva
Nabízíme   >   Překlady a tlumočení

Ostrava-preklady-a-tlumoceni

Překlady a tlumočení

Potřebujete přeložit rodný list či plánujete svatbu v zahraničí? Chtěli byste prorazit na zahraniční trhy a hledáte profesionálního tlumočníka ve svém oboru? Potřebujete přeložit své webové stránky nebo diplomovou práci? Dodáme Vám veškeré překladatelské a tlumočnické služby na té nejvyšší úrovni. Angličtina, korejština, španělština, to jsou u nás ty nejfrekventovanější jazyky. Vyvarujte se zbytečným finančním nákladům spojeným s neporozuměním a chybnými překlady, vždyť i sebemenší nedostatky mohou mít nedozírné následky! Našich služeb využívají firmy, fyzické osoby, státní instituce, obce a města při různých povinnostech a setkáních. Doprovázíme podnikatele na zahraničních cestách a tlumočíme konference. Překládáme dokumenty ve všech odvětvích a mnoha jazycích. Zajistíme také korektury překladů rodilými mluvčími.

Překlady

Diplomové práce

 • Katalogy
 • Korekce
 • Lékařské zprávy
 • Manuály, příručky, návody
 • Notářské listiny
 • Obchodní a ekonomické dokumenty, smlouvy
 • Osobní dokumenty (rodné listy, diplomy apod.)
 • Právní dokumenty
 • Rozhodnutí soudu
 • Studie
 • Technické dokumenty
 • Webové stránky

Na přání zajišťujeme

 • „kulaté razítko” (soudní doložku) soudního tlumočníka
 • notářsky ověřenou kopii

Tlumočení

Náš tlumočník za Vámi dorazí kamkoliv v ČR i zahraničí. V případě zájmu dodáme také tlumočnickou techniku. Zajišťujeme tlumočení na akcích, svatbách, konferencích, obchodních jednáních, tlumočení s výjezdem do zahraničí, tlumočení po telefonu, tlumočení do ucha, kabinové tlumočení a doprovodné tlumočení.

Simultánní tlumočení

Tlumočník hovoří současně s přednášejícím. Většinou se jedná o kabinové tlumočení – v kabině jsou dva střídající se tlumočníci.

Konsekutivní tlumočení

Řečník přednáší s pauzami, kterými dává tlumočníkovi prostor k překladu.

Soudní tlumočení

Tlumočník překlad doloží svým podpisem a pečetí (tlumočení na svatbách, u notáře, u soudu atd.).

Hlavní menu