Lektor obchodních dovedností a managementu | Toplingva
Aktuality   >   Lektor obchodních dovedností a managementu

Lektor obchodních dovedností a managementu

Lektor-obchodnich-dovednosti-toplingva-ostrava

08.01.2023

Velmi zkušený a přátelský lektor profesních kurzů, který díky velké řadě zkušeností z praxe v oblasti obchodní a oblasti managementu dokáže svým posluchačům nejen ukázat teoretickou stránku věci, ale také je naučit, jak v praxi tyto znalosti využít a dosáhnout úspěchu ve svém budoucím pracovním zapojení jakožto obchodníci nebo obchodní ředitelé. Je absolventem Běloruské státní technologické univerzity v Minsku (BSTU) a také absolventem Českého institutu marketingu (CIMA). V současné době studuje pedagogiku na Národním Pedagogickém Institutu v Ostravě.

Má bohaté zkušenosti s řízením kolektivu s více funkcemi (obchodní, výrobní, marketingový, výzkumný). Ovládá manažerské účetnictví na úrovni umožňující řídit středně velkou firmu nebo samostatné oddělení velké společnosti. Má přímé zkušenosti s tvorbou obchodních plánů, marketingových plánů a projektovým řízením na úrovni jeho tvorby i následného řízení. Má bohaté obchodní zkušenosti, které mu umožňují být úspěšným obchodníkem na tuzemském i zahraničním trhu. Dokáže tvořit obchodní smlouvy, technickou dokumentaci ke strojírenským zařízením ale i chemické produkci. Je technicky zdatný, dokáže číst a tvořit výkresovou dokumentaci a technickou dokumentaci (strojírenství). Ovládá programovací jazyky Basic, Visual Basic, HTML, DHTML, PHP a SQL. Dokáže pracovat v systémech CRM, ERP (Helios Orange, KELOC, RAYNET atd.) Je certifikovaný interní auditor dle ISO 9001.

Dosáhl vysokoškolského vzdělání na zahraniční univerzitě v oblast technologie výroby a zpracování papíru, celulózy a dřevných hmot. Získal akademický titul MSc. (Master of Science) nostrifikovaný v ČR na VŠCHT (Ing.) Kromě toho má také akreditaci CIMA A – Marketingový kurz zakončený zkouškou, certifikát vydaný Českým institutem marketingu. Ruský jazyk má na úrovni C2, Slovenský jazyk C1 a Anglický jazyk na úrovni A2.

Kontaktujte naši koordinátorku profesních školení

Pokud Vás kurz obchodních dovedností v Ostravě zaujal, rádi se s vámi spojíme přes emailovou adresu info@toplingva.cz či na telefonním čísle 774 118 911.

Hlavní menu