Časté dotazy | Toplingva
Časté dotazy

Caste-dotazy

Časté dotazy

Jaké jsou nejčastější dotazy klientů naší jazykové školy? Přečtěte si kompletní seznam nejčastěji kladených dotazů a třeba najdete rychlou  ...číst dále

Je nutné uhradit jazykový kurz předem anebo mohu splácet?

Ne, není nutné hradit jazykový kurz předem. Veškeré naše jazykové kurzy můžete hradit měsíčně, a to bez navýšení splátek.

 

Lze na výuku využít příspěvku mého zaměstnavatele?

Ano. Úhradu ať už části či celého vašeho jazykového kurzu, může poskytnout váš zaměstnavatel. Dle požadavku vašeho zaměstnavatele můžeme vystavit ke kurzu fakturu a v případě zájmu také potvrzení o absolvování či úhradě jazykového kurzu.

 

Je možné zahrnout výuku jazyků do nákladů z mého podnikání?

Zda lze uplatnit výdaje za jazykové kurzy jako náklad pro provoz živnosti je specifické dle konkrétního živnostenského oprávnění. Daňový poplatník musí u finančního úřadu prokázat, že jazykové vzdělávání zajišťuje udržení, zvyšování a prohlubování kvalifikace a zajištění příjmů.

 

Přijímáte platby formou benefitů jako je Sodexo, Benefit apod.?

Přijímáme jak klasické papírové poukázky či šeky, tak i online platbu přes benefiční karty a portály. Akceptujeme benefiční poukazy od společností jako je Benefit Plus, Benefit Management, Edenred Ticket Academica, Edenred Ticket Multi, Edenred Benefity Café, Edenred Benefits, Edenred Ticket Compliments, Benefity.cz, Sodexo Flexi Pass, Sodexo Bonus Pass, Sodexo Dárkový Pass, Sodexo Cafeterie ePass a Sodexo Fokus Pass, Up Unišek, Up Unišek +, Unišek + FKSP, Up Cadhock, Up Gallery Beta, a další.

 

Mohu nastoupit do jazykového kurzu kdykoli během roku?

Ano. U individuálních kurzů si nejen termín výuky i začátek vašeho studia vybíráte vy sami. Do našich skupinových kurzů lze nastoupit i po jejich zahájení. Pomocí rozřazovacího testu vám doporučíme skupinku vhodné úrovně. Cena za váš jazykový kurz se v případě pozdějšího nástupu adekvátně sníží oproti ceně za plný počet výukových hodin.

 

Jaký je maximální počet studentů na výuce?

Skupinového jazykového kurzu se v naší jazykové škole účastní vždy maximálně 10 studentů, avšak průměrně je to poloviční počet.

Individuální výukou se většinou rozumí jeden student. V případě zájmu o individuální jazykový kurz pro dvojici se cena za výukovou hodinu nemění.

 

Co když se nemohu účastnit výuky?

Lekci u individuálního kurzu nejpozději 24 hodin předem odhlásit a využít náhradního termínu zdarma. Ten je vám k dispozici do 3 měsíců od původního data zrušené lekce.

Zmeškané lekce skupinových jazykových kurzů lze lekci nahradit účastí v jiné skupině, pokud je k dispozici v pro vás vyhovující úrovni a termínu.

Při zrušení lekce či nahlášení absence ve skupině méně, než 24 hodin před termínem výuky náhrada možná není.

 

Jak postupovat pro ukončení jazykového kurzu?

Individuální jazykový kurz je možné ukončit s dvouměsíční výpovědní dobou.

Místo ve skupinovém jazykovém kurzu je vždy zakoupeno dobu určitou a proto jej zrušit nelze. Pokud studentovi nevyhovuje úroveň či termín současného jazykového kurzu, je možné se domluvit například na přesunu do jiné skupiny anebo na změně typu kurzu ze skupinového na kurz individuální. Ke všem našim klientům přistupujeme individuálně a snažíme se domluvit k oboustranné spokojenosti.

 

Je k jazykovému kurzu nutné kupovat učebnice?

K výuce angličtiny Callanovou metodou ano. Knihu si u nás zakoupit anebo zapůjčit. Výukové materiály lze zakoupit výhradně v kanceláři jazykové školy TOPLINGVA za zvýhodněnou cenu 400 Kč, z nichž 300 Kč slouží jako vratná záloha v případě, že se rozhodnete nepopsanou učebnici vrátit.

 

Lze u vás platit kartou?

Možnost úhrady platební kartou momentálně připravujeme. Úhradu vašeho jazykového kurzu můžete provést standardním převodem na účet. V kanceláři Jazykové školy TOPLINGVA lze platit v hotovosti.

 

Musí být na dárkovém poukazu uvedena jeho hodnota?

Nemusí. Na zakoupený dárkový poukaz lze namísto částky napsat například věnování či počet lekcí, anebo ponechat poukaz bez dodatečného textu.

 

Jaké jsou cenové typy dárkových poukazů?

Dárkové poukazy na jazykové kurzy lze věnovat v libovolné hodnotě od 300 Kč.

 

Pokud daruji 1500 Kč, je obdarovaný povinen si dokoupit lekce do konce jazykového kurzu?

Není, student si po vybrání počtu lekcí z hodnoty poukazu nemusí dokupovat další hodiny, pokud v jazykovém kurzu pokračovat nechce.

 

Lze darovanou částku využít na jiný typ jazykového kurzu, než vyberu?

Ano, částku z dárkového poukazu může obdarovaný využít na libovolný jazykový kurz.

 

Je dárkový poukaz přenosný?

Ano, dárkové poukazy nejsou vázány na konkrétní osobu, může je využít kdokoli. Omezena je pouze doba k vybrání kurzu, jelikož je každý poukaz tvořen s platností 1 roku od jeho zakoupení.

 

Jaké jazyky máte v nabídce výuky?

Nabízíme kurzy jazyků jako je angličtina, španělština, korejština, japonština, němčina, francouzština, ruština, italština, čínština a čeština pro cizince.

Pokud byste měli zájem o lekce jazyka jiného, než je uvedeno výše, kontaktujte našeho Koordinátora jazykových kurzů, prosím.

 

Co je přesně Callanova metoda?

Tato výuková metoda angličtiny představuje moderní přístup k učení, kde je kladen důraz na konverzaci. Lekce jsou strukturovány tak, aby zahrnovaly opakující se prvky, a zejména zdůrazňují aktivní účast studenta v mluvení. Už od první hodiny se studenti i jako naprostí začátečníci seznámí se slovní zásobou, kterou okamžitě aplikují do jednoduchých vět. Vedle zaměření na konverzaci mají studenti také možnost procvičovat psaný projev a vylepšovat svou výslovnost při čtení.

 

Proč se o Callanově metodě říká, že nás naučí anglicky 4x rychleji?

Ve srovnání s klasickou výukou bylo prokázáno, že studenti díky Callanově metodě dosáhly certifikátů z angličtiny za čtvrtinu času.

 

Kolik je potřeba absolvovat hodin, abych jazyk plynule ovládal(a)?

Výběr formy jazykového kurzu má klíčový vliv na průběh vašeho učení. V případě individuálních jazykových kurzů se lektor věnuje pouze vám a počet lekcí týdně si můžete rovněž zvolit. Průměrně lze očekávat dokončení úrovně během několika měsíců při absolvování dvou vyučovacích hodin týdně. Skupinová výuka jazyků, naopak, poskytuje stejnou pozornost všem studentům ve skupině, což s sebou nese mírně pomalejší tempo v porovnání s individuální výukou. Na druhou stranu může být motivující faktorem interakce s ostatními studenty.

 

Co když mi nevyhovuje současný lektor?

V průběhu vašeho jazykového kurzu máte právo požádat o změnu lektora nebo jednoduše vyzkoušení jiného. Důležitou roli často hraje tzv. "chemie" mezi vámi a lektorem, a není třeba se ostýchat požádat o změnu. Máte možnost přejít k jinému českému lektorovi nebo dokonce zvolit rodilého mluvčího. Nejčastěji dochází k výměně lektora ve chvíli, kdy dosáhnete vyšší jazykové úrovně a chcete se zaměřit na konverzaci s rodilým mluvčím.

Hlavní menu